KURSY MATURALNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Egzamin maturalny na poziomie podstawowym/egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym.

 • Zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (2 x 45 min.).
 • Nauka polega na regularnych spotkaniach, na których doskonalisz swoje umiejętności językowe: mówisz i ćwiczysz gramatykę.
 • Na zajęciach poznajesz typowe zadania egzaminacyjne i ćwiczysz umiejętności niezbędne do zaliczenia egzaminu i osiągnięcia jak najlepszego rezultatu.
 • Tylko w małych grupach – od 2 do 4 osób. To zapewnia nie tylko wysoką jakość nauki, ale również przyjazną atmosferę.

Kurs maturalny ma na celu gruntowną powtórkę słownictwa i jego poszerzenie w ramach najczęściej poruszanych zagadnień maturalnych. Nasz kurs maturalny ma za zadanie rozwijać wszystkie umiejętności weryfikowane w czasie egzaminu dojrzałości. Na każdych zajęciach ćwiczymy słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, a także wypowiedź pisemną i ustną. Techniki pracy z tekstem i fomułowania wypowiedzi pisemnych będą również ćwiczone w postaci prac domowych, którym będzie poświęcona uwaga na każdych zajęciach. W trakcie naszych kursów przygotowawczych kursant zdobywa solidną wiedzy i analizując konkretne przykłady poznaje strategie egzaminacyjne. Uczniowie uczą się kontroli nad czasem, tak ważnej przy pisaniu egzaminów, i dzięki temu łatwiej im podzielić swoją pracę i wykonać ją w konkretnym przedziale czasowym.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów z bogatym doświadczeniem w przygotowaniu maturzystów do egzaminu dojrzałości. Oferujemy do 40 godzin lekcyjnych intensywnych zajęć językowych mających na celu jak najpełniejsze przygotowanie do matury, zarówno do części pisemnej, jak i ustnej. Kładziemy nacisk na mówienie, gdyż to najlepszy sposób na ćwiczenie gramatyki!

Nasze zajęcia to o wiele więcej niż wypełnianie testów egzaminacyjnych, to przede wszystkim praca nad płynnością językową i poprawnością gramatyczną poprzez mówienie i poszerzerzanie słownictwa. Stawiamy na aktywne uczestnictwo w zajęciach – każdy będzie miał możliwość wypowiedzenia się! Wykorzystujemy materiały audiowizualne, fragmenty literatury, prasy, filmów, a także utworów muzycznych. Z Nami nie zabraknie Ci pomysłów w części pisemnej!

Liczba osób w grupie zależy od liczby zgłoszeń na dany język, godziny i dni.

od 07:00 do 21:00 do 4 osób w grupie 40 godziny lekcyjne + 2 miesiące -> 90 minut 1050 zł

* 50 zł zniżki dla słuchaczy Vive Latino i Warsaw School of Languages za kontynuację
* -100 zł zniżki, jeśli zapiszesz się na kurs ze znajomą/znajomym!


PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW

KURS PRZYGOTOWUJĄCE DO IELTS

Opis kursu:

Kursy do IELTS przeznaczone dla osób, które chciałyby uczyć się bądź pracować za granicą i potrzebują w tym celu certyfikatu potwierdzającego ich znajomość języka angielskiego.
Na zajęciach, poza zapoznaniem ze strukturą egzaminu IELTS, kursanci pracują nad słownictwem wykorzystując różnorodne materiały audiowizualne, jak również prasę, fragmenty literatury i inne pomoce naukowe niezbędne do pogłębiania i utrwalania zdobytej wiedzy.

 • Zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (2 x 45 min.).
 • Nauka polega na regularnych spotkaniach, na których doskonalisz swoje umiejętności językowe: mówisz i ćwiczysz gramatykę.
 • Na zajęciach poznajesz typowe zadania egzaminacyjne i ćwiczysz umiejętności niezbędne do zaliczenia egzaminu i osiągnięcia jak najlepszego rezultatu.
 • Tylko małe grupy – od 2 do 4 osób. To zapewnia nie tylko wysoką jakość nauki, ale również przyjazną atmosferę.
od 07:00 do 21:00 do 4 osób w grupie 40 godziny lekcyjne + 2 miesiące -> 90 minut 1150 zł

* 50 zł zniżki dla słuchaczy Vive Latino i Warsaw School of Languages za kontynuację
* -100 zł zniżki, jeśli zapiszesz się na kurs ze znajomą/znajomym!

KURS PRZYGOTOWUJĄCE DO FCE, CAE I CPE

 • Zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (2 x 45 min.).
 • Nauka polega na regularnych spotkaniach, na których doskonalisz swoje umiejętności językowe: mówisz i ćwiczysz gramatykę.
 • Na zajęciach poznajesz typowe zadania egzaminacyjne i ćwiczysz umiejętności niezbędne do zaliczenia egzaminu i osiągnięcia jak najlepszego rezultatu.
 • Tylko małe grupy – od 2 do 4 osób. To zapewnia nie tylko wysoką jakość nauki, ale również przyjazną atmosferę.
od 07:00 do 21:00 do 4 osób w grupie 40 godziny lekcyjne + 2 miesiące -> 90 minut 1150 zł

* 50 zł zniżki dla słuchaczy Vive Latino i Warsaw School of Languages za kontynuację* -100 zł zniżki, jeśli zapiszesz się na kurs ze znajomą/znajomym!