POZIOMY NAUCZANIA WŁOSKIEGO

A1.1, A1.2 POCZĄTKUJĄCY

Posługując się językiem na tym poziomie rozumiesz i potrafisz stosować podstawowe zwroty i wyrażenia z języka codziennego. Potrafisz formułować proste pytania dotyczące Twojego otoczenia i znajomych.

A2.1, A2.2 PODSTAWOWY

Posługując się językiem na tym poziomie rozumiesz wypowiedzi i często używane wyrażenia z życia codziennego, potrafisz w prosty sposób przedstawić i opisać najważniejsze aspekty dnia codziennego, dotyczące Twoich obowiązków, Twojej rodziny, najbliższego otoczenia, znajomych czy pracy. Poradzisz sobie w w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie podstawowej i bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.

B1.1, B1.2 ŚREDNIOZAAWANSOWANY 1

Posługując się językiem na tym poziomie potrafisz łączyć wyrażenia i budować zdania, opisując różne wydarzenia, a także swoje przeżycia, marzenia, nadzieje czy ambicje. Poradzisz sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, ponieważ jesteś w stanie uzasadnić swoje zdanie, a także wytłumaczyć czy obronić swoje poglądy i opinie.

B2.1, B2.2 ŚREDNIOZAAWANSOWANY 2

Posługując się językiem na tym poziomie zrozumiesz złożony przekaz zawarty w tekstach o różnorodnej tematyce. Potrafisz porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by przeprowadzić swobodną rozmowę z mieszkańcem danego kraju, nie odczuwając przy tym żadnego dyskonfortu lingwistycznego. Potrafisz formułować rozbudowane wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać, w sposób wyczerpujący, swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, mając na uwadze wady i zalety różnych rozwiązań.

C1.1, C2.2 ZAAWANSOWANY 1

Posługując się językiem na tym poziomie rozumiesz skomplikowane i złożone teksty, dostrzegając także ich znaczenie ukryte między słowami. Potrafisz wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większych trudności dopasowując właściwe do danej sytuacji sformułowania. Swobodnie posługujesz się językiem w różnych kontekstach i zastosowaniach, w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafisz formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie posługując się różnymi dyskursami.

C2.1, C2.2 ZAAWANSOWANY 2

Znając język na tym poziomie możesz z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz. Potrafisz streszczać informacje z różnych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy, punkty widzenia i uzasadnienia. Wyrażasz swoje myśli w sposób płynny, spontaniczny i precyzyjny.